Genrekursen – Drama

En av de mest oumbärliga kurserna för dig som vill utveckla ditt skrivande eftersom drama är något av alla genrers urmoder.

Genrekurs: Thriller 1595 kr | Beställ!

1. DRAMATS SUBGENRER OCH STILAR
Drama har funnits ända sedan Antikens tid. Men vad är egentligen ett drama? Vi definierar dess bärande element. Här finns också en översikt över dramats alla undertyper och deras stilar.

2. KARAKTÄRER, TEMAN OCH DRAMATURGI
Hur ser en typisk huvudkaraktär i ett drama ut? Vilken roll har antagonisten? Vi avslöjar också vilka teman som får större resonans och vilka är dramats dramaturgi-modeller.

3. DRAMATS REGLER OCH DYNAMIK OCH SJÄL
Även drama bygger på formler som skapar dess dynamik. Vi går igenom de viktigaste. Vi analyserar också dramats viktigaste berättargrepp, som spegling och subtext. Och visar hur du skapar dramatik som berör emotionellt.

I kursbreven ingår övningar samt utveckling av din egen dramahistoria tillsammans med din kursledare.