Manusböcker

 

Screenplay: The Foundations of Screenwriting.
Av Syd Field

Den finns att köpa på Bokus

Alternative scriptwriting:
Successfully breaking the rules.
Av Ken Dancyger och
Jeff Rush

Den finns att köpa påAmazon

The Writer’s Journey:Mythic Structure for Writers
av Christopher Vogler

Den finns att köpa på Bokus